Τα δικαιώματά σας έναντι των γυμναστηρίων μετά το κλείσιμο λόγω Corona

Λόγω της κρίσης της Corona, πολλά στούντιο γυμναστικής απλώς επέκτειναν τα συμβόλαιά τους για την περίοδο του κλεισίματος. Τα στούντιο δεν δέχθηκαν τις έγκαιρες καταγγελίες ή απλώς συνέχισαν να χρεώνουν συνδρομές μελών για την περίοδο κλεισίματος.

Το Oμοσπονδιακό Δικαστήριο (BGH), το ανώτατο δικαστήριο σε αστικές υποθέσεις, έχει αποφασίσει τώρα (04.05.2022) σχετικά με αυτό:
Τα μέλη δεν χρειάζεται να πληρώσουν τέλη εάν το γυμναστήριο τους είναι κλειστό λόγω επισήμων διατάξεων. Εάν τα τέλη έχουν ήδη καταβληθεί και εισπραχθεί από το στούντιο, τότε μπορεί να εφαρμοστεί ο λεγόμενος νόμος περί κουπονιών. Σύμφωνα με αυτόν, ένα στούντιο είχε το δικαίωμα να μην επιστρέψει αμέσως τις εισφορές, αλλά να εκδώσει ένα κουπόνι. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, ωστόσο, η πληρωμή των εν λόγω κουπονιών μπορεί να ζητηθεί εάν δεν έχουν ακόμη εξαργυρωθεί.
Τα γυμναστήρια έχουν συχνά προσπαθήσει – παρά την ακύρωση και το κλείσιμο – να πάρουν τις εισφορές για την κανονική περίοδο της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης απλώς παρατάθηκε μονομερώς από τα γυμναστήρια για όσο διάστημα διαρκούσε το κλείσιμο.

Το δικαστήριο (BGH) έκρινε ότι μια τέτοια μονομερής παράταση δεν είναι επιτρεπτή – τα υπερβολικά τέλη μπορούν να διεκδικηθούν.

Εδώ η απόφαση του BGH: XII ZR 64/21

Αυστηρότερες κυρώσεις για την πλαστογράφηση των πιστοποιητικών εμβολιασμού και τεστ Corona και τη χρήση τους

Αυστηρότερες κυρώσεις για την πλαστογράφησηΜέχρι τώρα τιμωρούνταν μόνο:

  • πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδεται από γιατρό, ενώ ο εμβολιασμός δεν έχει πράγματι πραγματοποιηθεί.
  • η χρήση ενός τέτοιου ψευδούς πιστοποιητικού εμβολιασμού στην καθημερινότητα,
  • χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού που έχει εκδοθεί από μη γιατρό (πλαστογράφο) έναντι αρχών ή ασφαλιστικών εταιρειών.

Υπήρξανε μεγάλα κενά ποινικής ευθύνης σύμφωνα με την ισχύουσα νομική κατάσταση.

Νέα νομική κατάσταση: Από τις 24.11.2021 ισχύει ο “Νόμος για την τροποποίηση του IfSG και άλλων νόμων” του νέου κυβερνητικού συνασπισμού. Ως αποτέλεσμα, οι ποινικές διατάξεις σχετικά με τον εμβολιασμό και την παραποίηση των εξετάσεων έχουν αναθεωρηθεί. Τόσο τα πιστοποιητικά εμβολιασμού όσο και τα αρνητικά αποτελέσματα του τεστ corona εμπίπτουν στον ορισμό των πιστοποιητικών υγείας. Επομένως, όταν μιλάμε για ποινική ευθύνη για πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού, το ίδιο ισχύει και για τα πλαστά τεστ corona.

Νέο φάσμα ποινών σύμφωνα με τα άρθρα 277 έως 279 StGB n.F.
Η μη εξουσιοδοτημένη έκδοση υγειονομικών πιστοποιητικών τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή με πρόστιμο. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, για παράδειγμα ως μέλος συμμορίας, εφαρμόζονται ποινές φυλάκισης από τρεις μήνες έως πέντε έτη (άρθρο 277 StGB n.F.).

Οι γιατροί ή οι φαρμακοποιοί που εκδίδουν λανθασμένα πιστοποιητικά υγείας αντιμετωπίζουν επίσης ποινή φυλάκισης έως δύο ετών ή πρόστιμο. Και εδώ προβλέπεται φυλάκιση από τρεις μήνες έως πέντε έτη σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις (άρθρο 278 StGB n.F.).

Η χρήση ανακριβών πιστοποιητικών υγείας τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή με πρόστιμο (άρθρο 279 StGB n.F.).

Ακόμη και η προετοιμασία πλαστού πιστοποιητικού εμβολιασμού τιμωρείται τώρα από το νόμο
Ο νέος νόμος προβλέπει μια νέα παράγραφο 1α στο άρθρο 275 StGB n.F., σύμφωνα με την οποία τιμωρείται επίσης η “προετοιμασία της πλαστογράφησης εσφαλμένων δελτίων εμβολιασμού”, δηλαδή η καταχώρηση εμβολιασμού σε κενό δελτίο εμβολιασμού που δεν έχει ακόμη προσωποποιηθεί ή η προμήθεια τέτοιων κενών εγγράφων (με ποινή φυλάκισης έως δύο έτη ή πρόστιμο).

Και οι μη ιατρικοί εκδότες υπόκεινται πλέον σε ποινική δίωξη
Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός που εκδίδει ψευδές πιστοποιητικό εμβολιασμού υπόκειται σε ποινική δίωξη (§ 74 παρ. 2 IfSG). Το ίδιο ισχύει και για τα πρόσωπα που προσποιούνται ότι είναι γιατρός ή φαρμακοποιός και εκδίδουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (άρθρο 277 StGB n.F.).

Ανεξάρτητα από το πού επιδεικνύεται το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού, η χρήση του τιμωρείται.
Ο όρος “για χρήση σε δημόσια αρχή ή ασφαλιστική εταιρεία” έχει πλέον γίνει “με σκοπό την παραπλάνηση σε νομικές συναλλαγές” (§ 278 StGB n.F.). Αυτό σημαίνει ότι η επίδειξη πλαστού πιστοποιητικού εμβολιασμού προκειμένου να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε χώρο εργασίας, χριστουγεννιάτικη αγορά ή κατάστημα είναι πλέον επίσης ποινικά κολάσιμη.

Αγοράσατε αυτοκίνητο με δάνειο; Πάρτε τους τόκους ή τα χρήματα και τους τόκους πίσω!

Χρυσές Λίρες - Sovereign Elisabeth
Χρυσές Λίρες – Sovereign Elisabeth

Πολύ καλές πιθανότητες να απαλλαγείτε από δυσμενή δάνεια!
Σε μια πρωτοποριακή απόφαση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε σήμερα (09.09.2021) υπέρ των καταναλωτών και κατά των τραπεζών και άλλων δανειστών ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης.


Έτσι, εάν αποπληρώνετε ένα δάνειο αυτοκινήτου (ή ένα καταναλωτικό δάνειο) και πληρώνετε υψηλούς τόκους, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μπορείτε να ανακαλέσετε τη δανειακή σύμβαση και να συνάψετε μια πολύ πιο ευνοϊκή σύμβαση!
Εναλλακτικά, μπορεί επίσης να είναι δυνατή η επιστροφή του χρηματοδοτούμενου οχήματος και η επιστροφή των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί!

Ιστορικό: Σύμφωνα με το ΔΕΚ, σε πολλές συμβάσεις ιδιωτικών δανείων (στην πράξη, στη συντριπτική πλειονότητα!) δίνονταν ασαφείς πληροφορίες. Κατά συνέπεια, η περίοδος ανάκλησης για τις συμβάσεις αυτές δεν άρχισε ποτέ να τρέχει. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές μπορούν να ανακαλέσουν τις δανειακές συμβάσεις τους ακόμη και μετά από πολλά χρόνια!
Σήμερα (09.09.2021), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έγραψε νομική ιστορία – και έδωσε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας (BGH) – το οποίο είχε διαφορετική γνώμη εδώ – ίσως το μεγαλύτερο χαστούκι στην μέχρι τώρα ύπαρξή του. Οι καταναλωτές μπορούν να χαρούν.


Εδώ είναι η απόφαση (συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C 33/20, C 155/20 και C 187/20) του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά και στα γερμανικά .

Τα δικαιώματά σας σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης λόγω της κρίσης κορωνοϊού

ακύρωση της πτήσης

Η πτήση σας ακυρώθηκε από την αεροπορική εταιρεία; Σας προσφέρεται ένα κουπόνι / ένα voucher; Εδώ πρόκειται για τα δικαιώματά σας σε αυτήν την περίπτωση και για το αν πρέπει να το αποδεχτείτε.

Περισσότερα → εδώ.

Βοήθεια έκτακτης ανάγκης κορωνοϊού για μικρές επιχειρήσεις και ατομικά αυτοαπασχολούμενους στη Γερμανία

Μέχρι το ποσό των 15.000 ευρώ εφάπαξ…

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μη γραφειοκρατική βοήθεια έκτακτης ανάγκης υπέρ των πολύ μικρών επιχειρήσεων όλων των οικονομικών τομέων καθώς και των αυτοαπασχολούμενων και των ελευθέρων επαγγελμάτων, οι οποίοι κατά κανόνα δεν λαμβάνουν δάνεια και δεν έχουν κανενός είδους ασφάλεια ή πρόσθετο εισόδημα.
Για τον λόγο αυτόν το γερμανικό κράτος έβαλε σε ισχύ ένα πρόγραμμα έκτακτης βοήθειας. Φυσικά για όλους τους ευρωπαίους, και φυσικά και για Έλληνες πολίτες.

Περισσότερα → εδώ.

Κορωνοϊό – τι ισχύει για τους εργαζόμενους και την επιχείρηση στη Γερμανία;

Κορωνοϊό – τι ισχύει για τους εργαζόμενους

Ακολουθεί μια πρώτη βοήθεια για εργαζόμενους και επιχειρήσεις στα ερωτήματα σε σχέση με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και τα σχετικά δικαιώματα και τις σχετικές υποχρεώσεις στη Γερμανία → εδώ.

Τη Βεβαίωση ζωής για τη γερμανική σύνταξη ΔΕΝ είναι απαραίτητο να την πάρετε από το Γερμανικό Προξενείο…

Πιστοποιητικό ζωής και ιθαγένειαςΔυστυχώς όπως κάθε χρονιά τον Ιούνιο παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των αρμόδιων υπαλλήλων, πολύ συνταξιούχοι ταλαιπωρούνται και φέτος στο Γερμανικό Προξενείο για να παραλάβουν τη βεβαίωση. Είναι αναγκαίο να προσκομισθεί αυτή η βεβαίωση, γιατί τα ταμεία συντάξεων είναι κάθε χρόνο υποχρεωμένα να κάνουν τον έλεγχο τους, αλλιώς δεν πληρώνεται η σύνταξη από τη Γερμανία ((Verordnung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Träger der Rentenversicherung und anderer Sozialversicherungsträger durch den Renten Service der Deutschen Post AG (Renten Service Verordnung – RentSV), § 25: Der Renten Service übernimmt bei laufenden Auslandszahlungen die Einholung von Lebensbescheinigungen der Berechtigten bei den Zahlungsempfängern, um beim Tod des Berechtigten Überzahlungen zu Lasten der Träger der Rentenversicherung zu vermeiden. Die Deutsche Rentenversicherung Bund und der Renten Service können Ausnahmen vereinbaren, soweit die Zahlungsvoraussetzungen in anderer, mindestens ebenso zuverlässiger Weise überwacht werden.)) .

Αλλά ΔΕΝ υπάρχει καμία υποχρέωση να εκδοθεί αυτή η βεβαίωση από το Γερμανικό Προξενείο.

Μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να εκδοθεί με λιγότερη ταλαιπωρία και από αστυνομικό τμήμα ή από δημοτική αρχή του τόπου διαμονής σας. Για αυτόν τον σκοπό υπάρχει επίσημο έντυπο και του Οργανισμού Ασφάλισης Συντάξεων Γερμανίας και του ΙΚΑ. Το πρώτο θα το βρείτε εδώ, το δεύτερο εδώ. Και τα δυο είναι και στα γερμανικά και στα ελληνικά. Εάν η αρχή της επιλογής σας το βεβαιώνει, φυσικά δεν χρειάζεται καμία επιπλέον μετάφραση. Αποστολή και τέλος. Είναι η μάλλον οικονομικότερη δυνατόν διεκπεραίωση. Εάν το αρνείται («γερμανικά δεν βεβαιώνουμε…!») θα χρειαστεί δυστυχώς να γίνει μόνο στα ελληνικά, να βεβαιωθεί και έπειτα να μεταφραστεί. Εναλλακτικά άμεσα στα γερμανικά ή στο Προξενείο ή στην Πρεσβεία.

Για περισσότερες (δωρεάν) πληροφορίες, ρωτήστε μας.

Πως να σαρώστε εύκολα με τηλέφωνο Android ή iPhone ένα έγγραφο…

Μια εύκολη και οικονομική λύση:

Τα smartphones έχουν ενσωματωμένο προηγμένο λογισμικό αναγνώρισης εικόνας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσετε για τη σάρωση εγγράφων σε υψηλή ανάλυση. Υπάρχει μια πληθώρα εφαρμογών που διαθέτουν την ικανότητα να σαρώσετε τα έγγραφά σας σε μορφή PDF, αλλά μπορεί είτε να απαιτούν χρήματα ή να επιβαρύνονται από διαφημίσεις. Ευτυχώς δεν χρειάζεται να κατεβάζετε κάποιο από αυτά.  Το μόνο που χρειάζεται είναι η συσκευή σας και η εφαρμογή Google Drive.  — >  περισσότερα .