Πληρεξούσια και έντυπα για χρήση στη Γερμανία

Εδώ προσφέρονται πληρεξούσια και έντυπα για χρήση στη Γερμανία. Η χρήση κατά περίπτωση θα πρέπει να γίνεται μετά από συνεννόηση με εμένα ή με άλλο δικηγόρο της επιλογής σας.

Γενική εξουσιοδότηση και δικαστικό πληρεξούσιο για χρήση στη Γερμανία

Εξουσιοδότηση για υπεράσπιση σε ποινικές υποθέσεις για χρήση στη Γερμανία

Έντυπο αιτήσεως για  νομική συνδρομή | ευεργέτημα πενίας στη γερμανική γλώσσα

Έντυπο αιτήσεως για  νομική συνδρομή | ευεργέτημα πενίας (μετάφραση του εντύπου στα Ελληνικά)

Πιστοποιητικό ζωής και ιθαγένειας