Ο καθορισμός της συνήθης διαμονής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012 για την κληρονομική διαδοχή, η λεγόμενη συνήθης διαμονή του αποβιώσαντος κατά τον χρόνο του θανάτου του είναι κατ’ αρχήν καθοριστική για δύο ζητήματα:

  • το ζήτημα του ποιο δικαστήριο έχει διεθνή και τοπική δικαιοδοσία (Άρθρο 4), και
  • για το ερώτημα ποιο ουσιαστικό κληρονομικό δίκαιο είναι εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή (Άρθρο 21).

Ο ίδιος ο κανονισμός δεν ορίζει σαφώς τι σημαίνει “συνήθης διαμονή”. Μόνο οι αιτιολογικές σκέψεις του κανονισμού (σημείο 23) παρέχουν ενδείξεις για το πώς μπορεί να προσδιοριστεί η “συνήθης διαμονή”… περισσότερα

Αύξηση στα όρια ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών | τι ισχύει για το 22/23

όρια ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών
όρια ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών

Από την 1η Ιουλίου 2022, το ακατάσχετο βασικό ποσό θα ανέρχεται σε 1.330,16 (προηγουμένως: 1.252,64 €) μηνιαίως. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 6,19 %. Έτσι το εισόδημα  προστατεύεται από την κατάσχεση μέχρι και  1.339,99 € μηνιαίως. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 500,62 € μηνιαίως (προηγουμένως: 471,44 €) για το πρώτο πρόσωπο και κατά επιπλέον 278,90 € (προηγουμένως: 262,65 €) για καθένα από τα δεύτερα έως πέμπτα πρόσωπα, εάν πρέπει να καλυφθούν οι νόμιμες υποχρεώσεις διατροφής.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;
Μια οικογένεια με δύο παιδιά – ακόμη και αν είναι υπερχρεωμένη και επιδιώκεται η αναγκαστική εκτέλεση – μένει με (1.330,16 €+500,62 €+278,90 €+219 € [επίδομα τέκνων]+219 € [επίδομα τέκνων] =) 2.826,58 € ακατάσχετου μηνιαίως για να ζήσει.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: όρια ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών στη Γερμανία

Εάν θέλετε να μετατρέψετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό σε λογαριασμό προστατευόμενο από κατάσχεση, μπορούμε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία σας, να σας εκδώσουμε το πιστοποιητικό που απαιτείται για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα πάτε στην τράπεζά σας και θα υποβάλετε αίτηση για προστασία από κατάσχεση.

Τα δικαιώματά σας έναντι των γυμναστηρίων μετά το κλείσιμο λόγω Corona

Λόγω της κρίσης της Corona, πολλά στούντιο γυμναστικής απλώς επέκτειναν τα συμβόλαιά τους για την περίοδο του κλεισίματος. Τα στούντιο δεν δέχθηκαν τις έγκαιρες καταγγελίες ή απλώς συνέχισαν να χρεώνουν συνδρομές μελών για την περίοδο κλεισίματος.

Το Oμοσπονδιακό Δικαστήριο (BGH), το ανώτατο δικαστήριο σε αστικές υποθέσεις, έχει αποφασίσει τώρα (04.05.2022) σχετικά με αυτό:
Τα μέλη δεν χρειάζεται να πληρώσουν τέλη εάν το γυμναστήριο τους είναι κλειστό λόγω επισήμων διατάξεων. Εάν τα τέλη έχουν ήδη καταβληθεί και εισπραχθεί από το στούντιο, τότε μπορεί να εφαρμοστεί ο λεγόμενος νόμος περί κουπονιών. Σύμφωνα με αυτόν, ένα στούντιο είχε το δικαίωμα να μην επιστρέψει αμέσως τις εισφορές, αλλά να εκδώσει ένα κουπόνι. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, ωστόσο, η πληρωμή των εν λόγω κουπονιών μπορεί να ζητηθεί εάν δεν έχουν ακόμη εξαργυρωθεί.
Τα γυμναστήρια έχουν συχνά προσπαθήσει – παρά την ακύρωση και το κλείσιμο – να πάρουν τις εισφορές για την κανονική περίοδο της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης απλώς παρατάθηκε μονομερώς από τα γυμναστήρια για όσο διάστημα διαρκούσε το κλείσιμο.

Το δικαστήριο (BGH) έκρινε ότι μια τέτοια μονομερής παράταση δεν είναι επιτρεπτή – τα υπερβολικά τέλη μπορούν να διεκδικηθούν.

Εδώ η απόφαση του BGH: XII ZR 64/21

Αυστηρότερες κυρώσεις για την πλαστογράφηση των πιστοποιητικών εμβολιασμού και τεστ Corona και τη χρήση τους

Αυστηρότερες κυρώσεις για την πλαστογράφησηΜέχρι τώρα τιμωρούνταν μόνο:

  • πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδεται από γιατρό, ενώ ο εμβολιασμός δεν έχει πράγματι πραγματοποιηθεί.
  • η χρήση ενός τέτοιου ψευδούς πιστοποιητικού εμβολιασμού στην καθημερινότητα,
  • χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού που έχει εκδοθεί από μη γιατρό (πλαστογράφο) έναντι αρχών ή ασφαλιστικών εταιρειών.

Υπήρξανε μεγάλα κενά ποινικής ευθύνης σύμφωνα με την ισχύουσα νομική κατάσταση.

Νέα νομική κατάσταση: Από τις 24.11.2021 ισχύει ο “Νόμος για την τροποποίηση του IfSG και άλλων νόμων” του νέου κυβερνητικού συνασπισμού. Ως αποτέλεσμα, οι ποινικές διατάξεις σχετικά με τον εμβολιασμό και την παραποίηση των εξετάσεων έχουν αναθεωρηθεί. Τόσο τα πιστοποιητικά εμβολιασμού όσο και τα αρνητικά αποτελέσματα του τεστ corona εμπίπτουν στον ορισμό των πιστοποιητικών υγείας. Επομένως, όταν μιλάμε για ποινική ευθύνη για πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού, το ίδιο ισχύει και για τα πλαστά τεστ corona.

Νέο φάσμα ποινών σύμφωνα με τα άρθρα 277 έως 279 StGB n.F.
Η μη εξουσιοδοτημένη έκδοση υγειονομικών πιστοποιητικών τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή με πρόστιμο. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, για παράδειγμα ως μέλος συμμορίας, εφαρμόζονται ποινές φυλάκισης από τρεις μήνες έως πέντε έτη (άρθρο 277 StGB n.F.).

Οι γιατροί ή οι φαρμακοποιοί που εκδίδουν λανθασμένα πιστοποιητικά υγείας αντιμετωπίζουν επίσης ποινή φυλάκισης έως δύο ετών ή πρόστιμο. Και εδώ προβλέπεται φυλάκιση από τρεις μήνες έως πέντε έτη σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις (άρθρο 278 StGB n.F.).

Η χρήση ανακριβών πιστοποιητικών υγείας τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή με πρόστιμο (άρθρο 279 StGB n.F.).

Ακόμη και η προετοιμασία πλαστού πιστοποιητικού εμβολιασμού τιμωρείται τώρα από το νόμο
Ο νέος νόμος προβλέπει μια νέα παράγραφο 1α στο άρθρο 275 StGB n.F., σύμφωνα με την οποία τιμωρείται επίσης η “προετοιμασία της πλαστογράφησης εσφαλμένων δελτίων εμβολιασμού”, δηλαδή η καταχώρηση εμβολιασμού σε κενό δελτίο εμβολιασμού που δεν έχει ακόμη προσωποποιηθεί ή η προμήθεια τέτοιων κενών εγγράφων (με ποινή φυλάκισης έως δύο έτη ή πρόστιμο).

Και οι μη ιατρικοί εκδότες υπόκεινται πλέον σε ποινική δίωξη
Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός που εκδίδει ψευδές πιστοποιητικό εμβολιασμού υπόκειται σε ποινική δίωξη (§ 74 παρ. 2 IfSG). Το ίδιο ισχύει και για τα πρόσωπα που προσποιούνται ότι είναι γιατρός ή φαρμακοποιός και εκδίδουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (άρθρο 277 StGB n.F.).

Ανεξάρτητα από το πού επιδεικνύεται το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού, η χρήση του τιμωρείται.
Ο όρος “για χρήση σε δημόσια αρχή ή ασφαλιστική εταιρεία” έχει πλέον γίνει “με σκοπό την παραπλάνηση σε νομικές συναλλαγές” (§ 278 StGB n.F.). Αυτό σημαίνει ότι η επίδειξη πλαστού πιστοποιητικού εμβολιασμού προκειμένου να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε χώρο εργασίας, χριστουγεννιάτικη αγορά ή κατάστημα είναι πλέον επίσης ποινικά κολάσιμη.

Αγοράσατε αυτοκίνητο με δάνειο; Πάρτε τους τόκους ή τα χρήματα και τους τόκους πίσω!

Χρυσές Λίρες - Sovereign Elisabeth
Χρυσές Λίρες – Sovereign Elisabeth

Πολύ καλές πιθανότητες να απαλλαγείτε από δυσμενή δάνεια!
Σε μια πρωτοποριακή απόφαση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε σήμερα (09.09.2021) υπέρ των καταναλωτών και κατά των τραπεζών και άλλων δανειστών ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης.


Έτσι, εάν αποπληρώνετε ένα δάνειο αυτοκινήτου (ή ένα καταναλωτικό δάνειο) και πληρώνετε υψηλούς τόκους, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μπορείτε να ανακαλέσετε τη δανειακή σύμβαση και να συνάψετε μια πολύ πιο ευνοϊκή σύμβαση!
Εναλλακτικά, μπορεί επίσης να είναι δυνατή η επιστροφή του χρηματοδοτούμενου οχήματος και η επιστροφή των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί!

Ιστορικό: Σύμφωνα με το ΔΕΚ, σε πολλές συμβάσεις ιδιωτικών δανείων (στην πράξη, στη συντριπτική πλειονότητα!) δίνονταν ασαφείς πληροφορίες. Κατά συνέπεια, η περίοδος ανάκλησης για τις συμβάσεις αυτές δεν άρχισε ποτέ να τρέχει. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές μπορούν να ανακαλέσουν τις δανειακές συμβάσεις τους ακόμη και μετά από πολλά χρόνια!
Σήμερα (09.09.2021), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έγραψε νομική ιστορία – και έδωσε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας (BGH) – το οποίο είχε διαφορετική γνώμη εδώ – ίσως το μεγαλύτερο χαστούκι στην μέχρι τώρα ύπαρξή του. Οι καταναλωτές μπορούν να χαρούν.


Εδώ είναι η απόφαση (συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C 33/20, C 155/20 και C 187/20) του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά και στα γερμανικά .

Ο εργοδότης μπορεί να διατάξει την επιστροφή από το Homeoffice

εργοδότης μπορεί να διατάξει την επιστροφή από το HomeofficeΑυτό ισχύει επίσης και σε περιόδους κορώνα. Δεν υπάρχει δικαίωμα εργασίας από το σπίτι, σύμφωνα με το περιφερειακό εργατικό δικαστήριο του Μονάχου (Απόφαση του Landesarbeitsgericht München της 26.08.2021, αριθμός φακέλου 3 SaGa 13/21).

Με την καταγγελία του, ο εργαζόμενος ήθελε να πετύχει να του επιτραπεί να εργάζεται από το σπίτι και ότι αυτή η δραστηριότητα από το homeoffice μπορεί να διακοπεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η απόφαση του Εργατικού Δικαστηρίου (Arbeitsgericht München) που απέρριψε την αίτηση του εργαζομένου επιβεβαιώθηκε τώρα από το Περιφερειακό Εργατικό Δικαστήριο (Landesarbeitsgericht München):

Το δικαίωμα εργασίας σε Homeoffice δεν προκύπτει από τη σύμβαση εργασίας και ούτε από το διάταγμα της Κορόνας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV)).

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο γενικός κίνδυνος λοίμωξης από το Covid-19 καθ’ οδόν προς την εργασία και ο γενικός κίνδυνος λοίμωξης στον τόπο εργασίας δεν αποκλείουν την υποχρέωση εμφάνισης στο γραφείο. Η απόφαση είναι οριστική.

20 από τις πιο συχνές ερωτήσεις για το γερμανικό εργατικό δίκαιο

Παρακάτω θα βρείτε συνοπτικές απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το γερμανικό εργατικό δίκαιο και τη σχέση εργασίας από τη σκοπιά του εργαζομένου.

ερωτήσεις για το γερμανικό εργατικό δίκαιο

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το γερμανικό εργατικό δίκαιο και τη σχέση εργασίας  

Γαστρονομία στο Μόναχο: Τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τους υπαίθριους χώρους μπαρ, εστιατορίων και καφετεριών (για τα τέλη ειδικής χρήσης) σε πολλές περιπτώσεις παράνομα!

Με απόφαση της 25.02.2021, το Διοικητικό Δικαστήριο του Μονάχου έκρινε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τα ειδοποιητήρια πληρωμής του Δήμου Μονάχου με τα οποία εκκαθαρίζονται τα τέλη για τους υπαίθριους χώρους (τραπεζοκαθίσματα στο πεζοδρόμιο).

υπαίθριους χώρους (τραπεζοκαθίσματα στο πεζοδρόμιο)

Αναλυτικότερα: Ο κανονισμός τελών ειδικής χρήσης της 25ης Ιουνίου 2014 στην έκδοση της τροπολογίας της 13ης Ιουλίου 2015 είναι άκυρος κατά το μέρος που για την επιμέτρηση των τελών ειδικής χρήσης γίνεται διαφοροποίηση ανάλογα με τις διάφορες ομάδες οδών και ταυτόχρονα εφάπαξ διπλασιασμός των συντελεστών τελών για τους υπαίθριους χώρους σύμφωνα με την § 4 παρ. 4 πρόταση 1 SoNuGebS (Sondernutzungsgebührensatzung) σε συνδυασμό με αριθ. 18 του παραρτήματος 1 (πίνακας τελών) σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης του Μονάχου της 9ης Απριλίου 2014.

Σύμφωνα με την απόφαση, το καταστατικό των ειδικών τελών χρήσης της πόλης του Μονάχου είναι ουσιαστικά εν μέρει παράνομο.

Συνεπώς, μπορεί να υπάρχει ρεαλιστική δυνατότητα προσφυγής κατά των ειδοποιήσεων πληρωμής που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, η οποία πρέπει να εξετάζεται σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι μιλάμε μόνο για τέλη μέχρι τις 14/3/2020, καθώς δεν θα χρεώνονται τέλη από τις 15/3/2020 και μετά ως υποστήριξη λόγω της πανδημίας Corona. Αμφίβολα είναι τα ειδοποιητήρια που εκδόθηκαν βάσει των ισχυουσών καταστατικών διατάξεων περί τελών ειδικής χρήσης κατά την περίοδο από 13/07/2015 έως 14/03/2020.

Μόνιμη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Γερμανία

Με τη χορήγηση δελτίου μόνιμης διαμονής της ΕΕ για την Ελλάδα απολαμβάνετε μέσα στην ΕΕ την έννομη θέση ενός προσώπου με άδεια παραμονής μακρού χρόνου και έχετε διευρυμένα δικαιώματα μετακίνησης σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Και φυσικά και για τη Γερμανία και μέσα στη Γερμανία.

Προϋπόθεση είναι να έχετε διαμείνει για πέντε συνεχή έτη αδιάλειπτα, δηλαδή χωρίς διακοπή στην Ελλάδα και να έχετε λάβει εκεί άδεια επί μακρόν διαμένοντα της ΕΕ. Μετά μπορείτε να εγκατασταθείτε υπό πιο εύκολες προϋποθέσεις στη Γερμανία και σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ (εκτός από την Ιρλανδία και τη Δανία, ενώ για το Ηνωμένο Βασίλειο η Οδηγία δεν ίσχυε ούτε και πριν την έξοδό του από την ΕΕ).

Περισσότερα εδώ.

Τα δικαιώματά σας σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης λόγω της κρίσης κορωνοϊού

ακύρωση της πτήσης

Η πτήση σας ακυρώθηκε από την αεροπορική εταιρεία; Σας προσφέρεται ένα κουπόνι / ένα voucher; Εδώ πρόκειται για τα δικαιώματά σας σε αυτήν την περίπτωση και για το αν πρέπει να το αποδεχτείτε.

Περισσότερα → εδώ.