προστασία προσωπικών δεδομένων

Δήλωση προστασίας δεδομένων

Η παρούσα ενημέρωση σχετικά με την προστασία δεδομένων ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων από:
Rechtsanwalt Florian Savelsberg (Υπεύθυνος)
Bauerstraße 20
80796 Μόναχο
Γερμανία
mail@savelsberg.de
Τηλ.: +49 (89) 12 41 38 530
Φαξ: +49 (89) 12 41 38 532.


Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είδος και σκοπός της χρήσης τους


Κατά της επίσκεψη στην ιστοσελίδα
Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μου αποστέλλονται αυτόματα πληροφορίες στο διαμετακομιστή της ιστοσελίδας το πλοηγό δικτύου που χρησιμοποιεί η τερματική συσκευή σας. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής. Οι ακόλουθες πληροφορίες συλλέγονται χωρίς δική σας ενέργεια και αποθηκεύονται μέχρις ότου διαγραφούν αυτόματα:
Διεύθυνση IP του αιτούντος υπολογιστή, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, όνομα και διεύθυνση URL του αρχείου που ζητήσατε, της ιστοσελίδας από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL), χρησιμοποιούμενος πλοηγός δικτύου και, κατά περίπτωση, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access-provider).
Τα αναφερθέντα δεδομένα υποβάλλονται από εμένα σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς: Εξασφάλιση της ομαλής δημιουργίας σύνδεσης με την ιστοσελίδα, εξασφάλιση της άνετης χρήσης της ιστοσελίδας, εκτίμηση της ασφάλειας και βιωσιμότητας συστήματος και για άλλους διαχειριστικούς σκοπούς.
Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του Γενικού Κώδικα για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής: ΓΚΠΔ). Το δικαιολογημένο συμφέρον μου προκύπτει από τους ανωτέρω αναφερθέντες σκοπούς συλλογής δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιώ τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με στόχο να συνάγω συμπεράσματα για το πρόσωπό σας.
Πέραν αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθούν cookies και υπηρεσίες ανάλυσης κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μου. Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με αυτά παρέχονται παρακάτω στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.
Κατά την εγγραφή σε ένα ενημερωτικό δελτίο (newsletter)
Επί του παρόντος δεν προσφέρω ενημερωτικά δελτία. Σε περίπτωση που μελλοντικά το κάνω, θα λάβω τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ για την αποστολή αυτού. Σε περίπτωση που παραχωρήσετε τη σχετική συγκατάθεση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα χρησιμοποιηθεί για την τακτική αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου αρκεί η αναγραφή μίας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διαγραφή είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα μέσω του συνδέσμου στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Εναλλακτικά μπορείτε να μου στείλετε το αίτημα διαγραφής οποτεδήποτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@savelsberg.de.

Διαβίβαση δεδομένων
Δεν διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους πέραν από τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω.
Θα παρέχω τα προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους μόνο αν:

 •  χορηγήσατε ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ,
 • η διαβίβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ είναι απαραίτητη για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων και δεν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι έχετε υπέρτερο προστατευόμενο συμφέρον να μην διαβιβαστούν τα δεδομένα σας,
 • υφίσταται νομική υποχρέωση διαβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ, καθώς και
 • είναι νομικά επιτρεπτό σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ για τη διεκπεραίωση των συμβατικών σχέσεων με εσάς.

Cookies
Στην ιστοσελίδα μου χρησιμοποιούνται cookies. Πρόκειται για μικρά δεδομένα τα οποία δημιουργεί αυτόματα ο πλοηγός δικτύου σας και αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας (φορητός υπολογιστής, tablet, smartphone κλπ.) κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μου. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στην τερματική συσκευή σας, δεν περιέχουν ιούς, κακόβουλο κώδικα (trojan) ή άλλα επιβλαβή προγράμματα. Στο cookie αποθηκεύονται πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν πάντα σε συνδυασμό με την συγκεκριμένη χρησιμοποιούμενη τερματική συσκευή. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αποκτώ έτσι άμεση γνώση της ταυτότητάς σας. Η χρήση των cookies έχει αφενός τον σκοπό να καταστήσει ευκολότερη τη χρήση της προσφοράς μου. Χρησιμοποιώ τα cookies συνεδρίας, για να γνωρίζω αν επισκεφτήκατε ήδη μεμονωμένες σελίδες του ιστότοπου μου. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μόλις αποχωρήσετε από τη σελίδα. Πέραν αυτού χρησιμοποιώ και προσωρινά cookies με στόχο της βελτίωσης της χρηστικότητας, τα οποία αποθηκεύονται για καθορισμένο χρονικό διάστημα στην τερματική συσκευή σας. Εφόσον επισκεφτείτε ξανά τη σελίδα μου για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μου, θα αναγνωριστεί αυτόματα τόσο ότι την επισκεφτήκατε ξανά όσο και ποιες εισαγωγές και ρυθμίσεις κάνετε, προκειμένου να μην απαιτείται να τις εισάγετε πάλι.
Αφετέρου, χρησιμοποιώ τα cookies για να αναλύσω στατιστικά την ιστοσελίδα μου και με σκοπό να αξιολογήσω την προσφορά μου προς εσάς. Τα cookies επιτρέπουν να αναγνωριστεί αυτόματα σε επόμενη επίσκεψη της σελίδας, ότι την επισκεφτήκατε και στο παρελθόν. Μετά από ορισμένο χρόνο τα cookies διαγράφονται αυτόματα. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω των cookies απαιτούνται για τους ανωτέρω σκοπούς της τήρησης των δικαιολογημένων συμφερόντων μου ή και συμφερόντων τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ.
Οι πιο πολλοί πλοηγοί δικτύου αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Μπορείτε όμως να αλλάξετε τη ρύθμιση. Ωστόσο, η πλήρης απενεργοποίηση των cookies θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδυναμία χρήσης όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας μου.
Επιπλέον πληροφορίες για την απενεργοποίηση εδώ.

Εργαλεία ανάλυσης
Επί του παρόντος η σελίδα δεν χρησιμοποιεί εργαλεία ανίχνευσης ή ανάλυσης. Εφόσον αυτό αλλάξει μελλοντικά η χρήση αυτή συνάδει με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ γιατί η χρήση τους συμβάλλει τόσο στη διαμόρφωση σύμφωνα με τις ανάγκες και στη συνεχή βελτίωση της ιστοσελίδας μου όσο και στη στατιστική ανάλυση της σελίδας μου και στη βελτίωση της προσφοράς μου προς εσάς. Τα συμφέροντα αυτά θεωρούνται δικαιολογημένα στο πλαίσιο της προηγούμενης διάταξης.
Οι εκάστοτε σκοποί επεξεργασίας δεδομένων και οι κατηγορίες δεδομένων προκύπτουν από τα ακολούθως αναφερόμενα εργαλεία ανίχνευσης:

Google Analytics
Επί του παρόντος η σελίδα χρησιμοποιεί τα Google Analytics για το σκοπό της διαμόρφωσης σύμφωνα με τις ανάγκες και τη συνεχή βελτίωση της σελίδας μου. Τα Google Analytics είναι μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, στο εξής: „Google“). Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται «ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης και cookies (βλέπε ανωτέρω, σημείο 4). Οι πληροφορίες που δημιουργούνται μέσω αυτών των cookies σχετικά με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και το είδος πλοηγού δικτύου, το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, το referrer-URL (προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκατε), το hostname του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP) και ώρα αιτήματος σέρβερ , διαβιβάζονται σε έναν σέρβερ της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης της ιστοσελίδας μου, για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδα και για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου για τους σκοπούς της έρευνας αγοράς και την διαμόρφωση της διαδικτυακής σελίδας σύμφωνα με τις ανάγκες. Επίσης, οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους εφόσον αυτό προβλέπεται εκ του νόμου ή εφόσον οι τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά με εξουσιοδότηση. Σε καμία περίπτωση δεν συσχετίζεται η διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα της Google. Οι διευθύνσεις IP «ανωνυμοποιούνται», προκειμένου να είναι αδύνατη η συσχέτιση (IP-Masking).
Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies μέσω αντίστοιχης ρύθμισης στο πλοηγό δικτύου. Ωστόσο, σας υποδεικνύουμε, ότι στην περίπτωση αυτή ότι ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας. Επιπλέον, μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή των δεδομένων που δημιουργήθηκαν από το cookie, τα οποία αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από την Google, εάν φορτώσετε και εγκαταστήσετε μια προσθήκη (add-on) πλοηγού δικτύου (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Αντί της προσθήκης στο πλοηγό δικτύου, ιδίως σε κινητών συσκευών, μπορείτε επίσης να εμποδίσετε τη συλλογή από την Google Analytics, επιλέγοντας το σύνδεσμο αυτό. Θα τοποθετηθεί ένα opt-out-cookie το οποίο εμποδίζει τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας από την ιστοσελίδα αυτή. Το opt-out-cookie ισχύει μόνο στο συγκεκριμένο φυλλομετρητή και μόνο για την ιστοσελίδα μου, και τοποθετείται μόνο στη συσκευή σας. Αν διαγράψετε τα cookies στο πλοηγό δικτύου αυτό, θα τοποθετηθεί ξανά το opt-out-cookie.
Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων σε σχέση με τα Google Analytics θα βρείτε στη βοήθεια για τα Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Πρόσθετα Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Προς το παρόν δεν χρησιμοποιώ πρόσθετα (plugins) μέσων κοινωνικής δικτύωσης των κοινωνικών δικτύων Facebook ή Twitter κλπ. στην ιστοσελίδα μου για να καταστήσω πιο δημοφιλή τη σελίδα μου μέσω αυτών. Αυτό όμως δεν αποκλείεται να συμβεί στο μέλλον. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσω τα ανωτέρω πρόσθετα μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυτό θα γίνει βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο σκοπός διαφήμισης που υπάρχει στην περίπτωση αυτή αποτελεί δικαιολογημένο συμφέρον κατά την έννοια του ΓΚΠΔ. Ο εκάστοτε πάροχος των προσθέτων εγγυάται τη λειτουργία τους σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Η ενσωμάτωση των εν λόγω προσθέτων θα πραγματοποιηθεί από εμένα μέσω της λεγόμενης διαδικασίας DOI (double-opt-in), προκειμένου να προστατεύονται οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μου όσο το δυνατό περισσότερο.

Facebook
Στην ιστοσελίδα μου δεν χρησιμοποιούνται επί του παρόντος πρόσθετα μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Facebook. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό στο μέλλον, θα έχει στόχο την εξατομικευμένη διαμόρφωση της χρήσης. Τότε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πλήκτρα «LIKE» ή «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ». Πρόκειται για μια προσφορά του Facebook. Αν επισκεφτείτε μια σελίδα του ιστοτόπου μου η οποία περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, αυτό θα δημιουργεί άμεση σύνδεση με τους server του Facebook. Το περιεχόμενο του προσθέτου διαβιβάζεται απευθείας από τον πλοηγό δικτύου σας στο Facebook και ενσωματώνεται από αυτό στην ιστοσελίδα. Με την ενσωμάτωση των προσθέτων το Facebook ενημερώνεται ότι ο πλοηγός δικτύου άνοιξε την αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου μου, ακόμη και αν δεν διαθέτετε λογαριασμό Facebook ή δεν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook. Οι πληροφορίες αυτές (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) διαβιβάζεται απευθείας από τον πλοηγό δικτύου σας σε έναν server του Facebook στις ΗΠΑ και αποθηκεύεται εκεί. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, το Facebook μπορεί να κατανείμει την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μου απευθείας στο λογαριασμό σας στο Facebook. Αν χρησιμοποιείτε με διαδραστικό τρόπο τα πρόσθετα, για παράδειγμα πατάτε τα πλήκτρα «LIKE» ή «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ», η αντίστοιχη πληροφορία διαβιβάζεται απευθείας σε ένα server του Facebook και αποθηκεύεται εκεί. Οι πληροφορίες δημοσιεύονται επίσης στο Facebook και εμφανίζονται στους φίλους σας στο Facebook. Το Facebook μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για τους σκοπούς της διαφήμισης, της έρευνας αγοράς και της προσαρμοσμένης διαμόρφωσης των σελίδων του Facebook σύμφωνα με τις ανάγκες. Για το σκοπό αυτό δημιουργούνται προφίλ χρήσης, ενδιαφερόντων και σχέσεων από το Facebook, προκειμένου να αξιολογήσετε τη χρήση από εσάς της μου σε σχέση με τις διαφημιστικές προβολές που εμφανίζονται στο Facebook, για να ενημερωθούν άλλοι χρήστες του Facebook σχετικά με τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μου και για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση του Facebook. Αν δεν επιθυμείτε να κατανέμει το Facebook τα δεδομένα που συνέλεξε μέσω της προβολής της ιστοσελίδας μου στο λογαριασμό σας στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook πριν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μου.
Πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας και δυνατότητες ρυθμίσεως για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας θα βρείτε στις οδηγίες προστασίας δεδομένων του Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Twitter
Η ιστοσελίδα μου δεν ενσωματώνει επί του παρόντος πρόσθετα του δικτύου σύντομων μηνυμάτων Twitter Inc. (Twitter). Σε περίπτωση που τα χρησιμοποιήσω στο μέλλον, θα αναγνωρίσετε τα πρόσθετα Twitter (πλήκτρο tweet) στη σελίδα μου μέσω του λογοτύπου Twitter. Μία σύνοψη των πλήκτρων tweet θα βρείτε εδώ (https://about.twitter.com/resources/buttons). Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα του ιστοτόπου μου, η οποία περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, δημιουργείται απευθείας σύνδεση μεταξύ του πλοηγού δικτύου σας και του διαμετακομιστή Twitter. Το Twitter ενημερώνεται από αυτό ότι επισκεφτήκατε τη σελίδα μου με τη διεύθυνση IP σας. Αν πατήσετε το „κουμπί tweet“ του Twitter ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Twitter, μπορείτε να διασυνδέσετε τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μου με το προφίλ σας στο Twitter. Με τον τρόπο αυτό το Twitter μπορεί να κατανείμει την επίσκεψη της σελίδας μου στο δικό σας λογαριασμό χρήστη. Σας επισημαίνω ότι εγώ, ως πάροχος της σελίδας, δεν λαμβάνω γνώση του περιεχομένου των δεδομένων που μεταβιβάζονται ούτε και της χρήσης τους από το Twitter. Αν δεν επιθυμείτε να κατανέμει το Twitter την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μου, παρακαλώ αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο Twitter. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση προστασίας δεδομένων του Twitter θα βρείτε στη διεύθυνση: https://twitter.com/privacy


Δικαιώματα ενδιαφερομένων
Έχετε το δικαίωμα

 • να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζομαι, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα μπορείτε να ζητήσετε ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους γνωστοποιούνται τα δεδομένα σας, την προγραμματισμένη διάρκεια αποθήκευσης, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας, την προέλευση των δεδομένων σας, εφόσον αυτά δεν συλλέχθηκαν από εμάς, καθώς και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ και ενδεχομένως της συλλογής πληροφοριών από τις οποίες συνάγονται συμπεράσματα για τα στοιχεία σας,
 • να ζητήσετε, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ, την άμεση διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή την συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχω αποθηκεύσει,
 • να ζητήσετε, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ, τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία έχω αποθηκεύσει, εφόσον δεν απαιτείται η επεξεργασία για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης της γνώμης και ενημέρωσης, για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • να ζητήσετε, σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ, τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον αμφισβητείτε την ορθότητα των δεδομένων, η επεξεργασία είναι παράνομη, εάν αρνείστε τη διαγραφή των δεδομένων και εγώ δεν τα χρειάζομαι πλέον, ωστόσο τα χρειάζεστε για τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υποστήριξη αξιώσεων ή έχετε υποβάλλει εναντίωση κατά της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ,
 • να ζητήσετε να λάβετε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ, τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία μου παραχωρήσατε, σε σταθερή, προσβάσιμη μορφή που μπορεί να αναγνωσθεί από μηχανικά μέσα, ή να διαβιβαστούν αυτά σε κάποιον άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 ΓΚΠΔ, τη συγκατάθεση που μου παραχωρήσατε (αυτό συνεπάγεται, ότι δεν επιτρέπεται να συνεχίσω στο μέλλον την επεξεργασία δεδομένων, η οποία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας) και
 • να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 ΓΚΠΔ. Κατά κανόνα μπορείτε να απευθύνεστε στην εποπτική αρχή του τόπου συνήθους διαμονής σας ή του τόπου εργασίας σας ή της επαγγελματικής διεύθυνσής μου.

Δικαίωμα εναντίωσης
Αν τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ να υποβάλετε εναντίωση κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, αν υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με την ειδική κατάστασή σας ή την εναντίωση κατά της άμεσης διαφήμισης. Στην τελευταία περίπτωση έχετε γενικό δικαίωμα εναντίωσης που υλοποιείται από εμένα χωρίς να απαιτείται αναφορά μιας ειδικής κατάστασης. Αν θέλετε να κάνετε χρήση του δικαιώματος εναντίωσης, αρκεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@savelsberg.de.


Ασφάλεια δεδομένων
Για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μου χρησιμοποιώ τη διαδεδομένη διαδικασία SSL (Secure Socket Layer) σε συνδυασμό με την εκάστοτε ανώτατη βαθμίδα κωδικοποίησης, την οποία υποστηρίζει ο φυλλομετρητής σας. Συνήθως υπάρχει κωδικοποίηση 256-bit. Αν ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει την κωδικοποίηση 256-bit, η σελίδα χρησιμοποιεί αντί αυτής τα 128-bit. Μπορείτε να αντιληφθείτε αν μια επιμέρους σελίδα του ιστοτόπου μου διαβιβάζεται μέσω κωδικοποίησης, μέσω του συμβόλου κλειδώματος ή κλειδαριάς στη μπάρα κατάστασης του πλοηγόυ δικτύου σας, συχνά επίσης και στη μπάρα εισαγωγής διεύθυνσης. Κατά τα λοιπά χρησιμοποιώ κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να προστατεύω τα δεδομένα σας από τυχαία ή εκ προθέσεως κατάχρηση, μερική ή ολική απώλεια, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων.


Επικαιροποίηση και τροποποίηση της παρούσας δήλωσης δεδομένων
Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων ισχύει σήμερα και ενημερώθηκε τον Μάιο του 2019. Ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η τροποποίηση της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων κατά την περαιτέρω ανάπτυξη της ιστοσελίδας μου και των προσφορών της, ή εξαιτίας αλλαγής των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε και να εκτυπώσετε την εκάστοτε τρέχουσα δήλωση προστασίας δεδομένων της ιστοσελίδα μου στο σχετικό λινκ.