Αύξηση στα όρια ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών | τι ισχύει για το 22/23

όρια ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών
όρια ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών

Από την 1η Ιουλίου 2022, το ακατάσχετο βασικό ποσό θα ανέρχεται σε 1.330,16 (προηγουμένως: 1.252,64 €) μηνιαίως. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 6,19 %. Έτσι το εισόδημα  προστατεύεται από την κατάσχεση μέχρι και  1.339,99 € μηνιαίως. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 500,62 € μηνιαίως (προηγουμένως: 471,44 €) για το πρώτο πρόσωπο και κατά επιπλέον 278,90 € (προηγουμένως: 262,65 €) για καθένα από τα δεύτερα έως πέμπτα πρόσωπα, εάν πρέπει να καλυφθούν οι νόμιμες υποχρεώσεις διατροφής.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;
Μια οικογένεια με δύο παιδιά – ακόμη και αν είναι υπερχρεωμένη και επιδιώκεται η αναγκαστική εκτέλεση – μένει με (1.330,16 €+500,62 €+278,90 €+219 € [επίδομα τέκνων]+219 € [επίδομα τέκνων] =) 2.826,58 € ακατάσχετου μηνιαίως για να ζήσει.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: όρια ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών στη Γερμανία

Εάν θέλετε να μετατρέψετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό σε λογαριασμό προστατευόμενο από κατάσχεση, μπορούμε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία σας, να σας εκδώσουμε το πιστοποιητικό που απαιτείται για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα πάτε στην τράπεζά σας και θα υποβάλετε αίτηση για προστασία από κατάσχεση.