Αύξηση στα όρια ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών | τι ισχύει για το 22/23

όρια ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών
όρια ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών

Από την 1η Ιουλίου 2022, το ακατάσχετο βασικό ποσό θα ανέρχεται σε 1.330,16 (προηγουμένως: 1.252,64 €) μηνιαίως. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 6,19 %. Έτσι το εισόδημα  προστατεύεται από την κατάσχεση μέχρι και  1.339,99 € μηνιαίως. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 500,62 € μηνιαίως (προηγουμένως: 471,44 €) για το πρώτο πρόσωπο και κατά επιπλέον 278,90 € (προηγουμένως: 262,65 €) για καθένα από τα δεύτερα έως πέμπτα πρόσωπα, εάν πρέπει να καλυφθούν οι νόμιμες υποχρεώσεις διατροφής.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;
Μια οικογένεια με δύο παιδιά – ακόμη και αν είναι υπερχρεωμένη και επιδιώκεται η αναγκαστική εκτέλεση – μένει με (1.330,16 €+500,62 €+278,90 €+219 € [επίδομα τέκνων]+219 € [επίδομα τέκνων] =) 2.826,58 € ακατάσχετου μηνιαίως για να ζήσει.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: όρια ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών στη Γερμανία

Εάν θέλετε να μετατρέψετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό σε λογαριασμό προστατευόμενο από κατάσχεση, μπορούμε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία σας, να σας εκδώσουμε το πιστοποιητικό που απαιτείται για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα πάτε στην τράπεζά σας και θα υποβάλετε αίτηση για προστασία από κατάσχεση.

Αγοράσατε αυτοκίνητο με δάνειο; Πάρτε τους τόκους ή τα χρήματα και τους τόκους πίσω!

Χρυσές Λίρες - Sovereign Elisabeth
Χρυσές Λίρες – Sovereign Elisabeth

Πολύ καλές πιθανότητες να απαλλαγείτε από δυσμενή δάνεια!
Σε μια πρωτοποριακή απόφαση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε σήμερα (09.09.2021) υπέρ των καταναλωτών και κατά των τραπεζών και άλλων δανειστών ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης.


Έτσι, εάν αποπληρώνετε ένα δάνειο αυτοκινήτου (ή ένα καταναλωτικό δάνειο) και πληρώνετε υψηλούς τόκους, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μπορείτε να ανακαλέσετε τη δανειακή σύμβαση και να συνάψετε μια πολύ πιο ευνοϊκή σύμβαση!
Εναλλακτικά, μπορεί επίσης να είναι δυνατή η επιστροφή του χρηματοδοτούμενου οχήματος και η επιστροφή των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί!

Ιστορικό: Σύμφωνα με το ΔΕΚ, σε πολλές συμβάσεις ιδιωτικών δανείων (στην πράξη, στη συντριπτική πλειονότητα!) δίνονταν ασαφείς πληροφορίες. Κατά συνέπεια, η περίοδος ανάκλησης για τις συμβάσεις αυτές δεν άρχισε ποτέ να τρέχει. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές μπορούν να ανακαλέσουν τις δανειακές συμβάσεις τους ακόμη και μετά από πολλά χρόνια!
Σήμερα (09.09.2021), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έγραψε νομική ιστορία – και έδωσε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας (BGH) – το οποίο είχε διαφορετική γνώμη εδώ – ίσως το μεγαλύτερο χαστούκι στην μέχρι τώρα ύπαρξή του. Οι καταναλωτές μπορούν να χαρούν.


Εδώ είναι η απόφαση (συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C 33/20, C 155/20 και C 187/20) του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά και στα γερμανικά .

Νέα όρια ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών στη Γερμανία

όρια ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στη ΓερμανίαΤα όρια ακατάσχετου στη Γερμανία αυξήθηκαν από 01.07.2019. Ιστορικό: Ο γερμανικός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ρυθμίζει στο άρθρο 850k, ότι ο οφειλέτης έχει στη διάθεσή του ένα ορισμένο ποσό από το εισόδημά του μηνιαίως, το οποίο μπορεί να διαθέτει ελεύθερα, ακόμα και αν έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός του. Προκειμένου να ισχύσει το ακατάσχετο αυτό, μπορεί ο κάθε τρεχούμενος λογαριασμός με μια απλή αίτηση στην τράπεζα, στην οποία τηρείται, να μετατραπεί σε ακατάσχετο λογαριασμό («P-Konto»). Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να αποδεχθούν τη μετατροπή του λογαριασμού σε ακατάσχετο. Η μετατροπή δεν επιτρέπεται να επιβαρύνεται με έξοδα. Καμία τράπεζα δεν έχει το δικαίωμα να χρεώσει τέλη ή έξοδα για τη μετατροπή. Για την τήρηση του λογαριασμού μπορεί βέβαια η τράπεζα να χρεώνει έξοδα, αυτά όμως δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερα στον ακατάσχετο λογαριασμό απ΄ ό,τι θα ήταν σε έναν κανονικό τρεχούμενο λογαριασμό. Οι τράπεζες υποχρεούνται να κάνουν τη μετατροπή το αργότερο μέσα σε τέσσερεις ημέρες, εάν ο λογαριασμός έχει κατασχεθεί.

Τι άλλαξε;
Μέχρι τώρα το μηνιαίο όριο του ακατάσχετου ήταν 1.133,80 ευρώ. Αυτό αυξήθηκε: Από 01.07.2019 ανέρχεται στους προστατευόμενους λογαριασμούς στο ποσό των 1.178,59 ευρώ. Πλέον αυτού του ποσού είναι δυνατόν να οριστούν και άλλα ποσά ακατάσχετου (σε περίπτωση υποχρέωσης διατροφής, επιδόματος τέκνων, περισσότερων ατόμων σε ένα νοικοκυριό), εάν δηλαδή έχετε παιδιά ή οικογένεια ή είστε για άλλο λόγο υπόχρεος προς διατροφή. Για να αυξήσει η τράπεζα το όριο του ακατάσχετου θα πρέπει να προσκομίσετε τη λεγόμενη βεβαίωση ακατάσχετου λογαριασμού (Pfändungsschutzkonto-Bescheinigung), την οποία μπορούν να εκδώσουν εργοδότες, το οικογενειακό σας ταμείο, αναγνωρισμένα γραφεία παροχής συμβουλών προς οφειλέτες καθώς και δικηγόροι.