Τα δικαιώματά σας έναντι των γυμναστηρίων μετά το κλείσιμο λόγω Corona

Λόγω της κρίσης της Corona, πολλά στούντιο γυμναστικής απλώς επέκτειναν τα συμβόλαιά τους για την περίοδο του κλεισίματος. Τα στούντιο δεν δέχθηκαν τις έγκαιρες καταγγελίες ή απλώς συνέχισαν να χρεώνουν συνδρομές μελών για την περίοδο κλεισίματος.

Το Oμοσπονδιακό Δικαστήριο (BGH), το ανώτατο δικαστήριο σε αστικές υποθέσεις, έχει αποφασίσει τώρα (04.05.2022) σχετικά με αυτό:
Τα μέλη δεν χρειάζεται να πληρώσουν τέλη εάν το γυμναστήριο τους είναι κλειστό λόγω επισήμων διατάξεων. Εάν τα τέλη έχουν ήδη καταβληθεί και εισπραχθεί από το στούντιο, τότε μπορεί να εφαρμοστεί ο λεγόμενος νόμος περί κουπονιών. Σύμφωνα με αυτόν, ένα στούντιο είχε το δικαίωμα να μην επιστρέψει αμέσως τις εισφορές, αλλά να εκδώσει ένα κουπόνι. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, ωστόσο, η πληρωμή των εν λόγω κουπονιών μπορεί να ζητηθεί εάν δεν έχουν ακόμη εξαργυρωθεί.
Τα γυμναστήρια έχουν συχνά προσπαθήσει – παρά την ακύρωση και το κλείσιμο – να πάρουν τις εισφορές για την κανονική περίοδο της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης απλώς παρατάθηκε μονομερώς από τα γυμναστήρια για όσο διάστημα διαρκούσε το κλείσιμο.

Το δικαστήριο (BGH) έκρινε ότι μια τέτοια μονομερής παράταση δεν είναι επιτρεπτή – τα υπερβολικά τέλη μπορούν να διεκδικηθούν.

Εδώ η απόφαση του BGH: XII ZR 64/21