Αυστηρότερες κυρώσεις για την πλαστογράφηση των πιστοποιητικών εμβολιασμού και τεστ Corona και τη χρήση τους

Αυστηρότερες κυρώσεις για την πλαστογράφησηΜέχρι τώρα τιμωρούνταν μόνο:

  • πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδεται από γιατρό, ενώ ο εμβολιασμός δεν έχει πράγματι πραγματοποιηθεί.
  • η χρήση ενός τέτοιου ψευδούς πιστοποιητικού εμβολιασμού στην καθημερινότητα,
  • χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού που έχει εκδοθεί από μη γιατρό (πλαστογράφο) έναντι αρχών ή ασφαλιστικών εταιρειών.

Υπήρξανε μεγάλα κενά ποινικής ευθύνης σύμφωνα με την ισχύουσα νομική κατάσταση.

Νέα νομική κατάσταση: Από τις 24.11.2021 ισχύει ο “Νόμος για την τροποποίηση του IfSG και άλλων νόμων” του νέου κυβερνητικού συνασπισμού. Ως αποτέλεσμα, οι ποινικές διατάξεις σχετικά με τον εμβολιασμό και την παραποίηση των εξετάσεων έχουν αναθεωρηθεί. Τόσο τα πιστοποιητικά εμβολιασμού όσο και τα αρνητικά αποτελέσματα του τεστ corona εμπίπτουν στον ορισμό των πιστοποιητικών υγείας. Επομένως, όταν μιλάμε για ποινική ευθύνη για πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού, το ίδιο ισχύει και για τα πλαστά τεστ corona.

Νέο φάσμα ποινών σύμφωνα με τα άρθρα 277 έως 279 StGB n.F.
Η μη εξουσιοδοτημένη έκδοση υγειονομικών πιστοποιητικών τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή με πρόστιμο. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, για παράδειγμα ως μέλος συμμορίας, εφαρμόζονται ποινές φυλάκισης από τρεις μήνες έως πέντε έτη (άρθρο 277 StGB n.F.).

Οι γιατροί ή οι φαρμακοποιοί που εκδίδουν λανθασμένα πιστοποιητικά υγείας αντιμετωπίζουν επίσης ποινή φυλάκισης έως δύο ετών ή πρόστιμο. Και εδώ προβλέπεται φυλάκιση από τρεις μήνες έως πέντε έτη σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις (άρθρο 278 StGB n.F.).

Η χρήση ανακριβών πιστοποιητικών υγείας τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή με πρόστιμο (άρθρο 279 StGB n.F.).

Ακόμη και η προετοιμασία πλαστού πιστοποιητικού εμβολιασμού τιμωρείται τώρα από το νόμο
Ο νέος νόμος προβλέπει μια νέα παράγραφο 1α στο άρθρο 275 StGB n.F., σύμφωνα με την οποία τιμωρείται επίσης η “προετοιμασία της πλαστογράφησης εσφαλμένων δελτίων εμβολιασμού”, δηλαδή η καταχώρηση εμβολιασμού σε κενό δελτίο εμβολιασμού που δεν έχει ακόμη προσωποποιηθεί ή η προμήθεια τέτοιων κενών εγγράφων (με ποινή φυλάκισης έως δύο έτη ή πρόστιμο).

Και οι μη ιατρικοί εκδότες υπόκεινται πλέον σε ποινική δίωξη
Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός που εκδίδει ψευδές πιστοποιητικό εμβολιασμού υπόκειται σε ποινική δίωξη (§ 74 παρ. 2 IfSG). Το ίδιο ισχύει και για τα πρόσωπα που προσποιούνται ότι είναι γιατρός ή φαρμακοποιός και εκδίδουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (άρθρο 277 StGB n.F.).

Ανεξάρτητα από το πού επιδεικνύεται το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού, η χρήση του τιμωρείται.
Ο όρος “για χρήση σε δημόσια αρχή ή ασφαλιστική εταιρεία” έχει πλέον γίνει “με σκοπό την παραπλάνηση σε νομικές συναλλαγές” (§ 278 StGB n.F.). Αυτό σημαίνει ότι η επίδειξη πλαστού πιστοποιητικού εμβολιασμού προκειμένου να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε χώρο εργασίας, χριστουγεννιάτικη αγορά ή κατάστημα είναι πλέον επίσης ποινικά κολάσιμη.