Ο εργοδότης μπορεί να διατάξει την επιστροφή από το Homeoffice

εργοδότης μπορεί να διατάξει την επιστροφή από το HomeofficeΑυτό ισχύει επίσης και σε περιόδους κορώνα. Δεν υπάρχει δικαίωμα εργασίας από το σπίτι, σύμφωνα με το περιφερειακό εργατικό δικαστήριο του Μονάχου (Απόφαση του Landesarbeitsgericht München της 26.08.2021, αριθμός φακέλου 3 SaGa 13/21).

Με την καταγγελία του, ο εργαζόμενος ήθελε να πετύχει να του επιτραπεί να εργάζεται από το σπίτι και ότι αυτή η δραστηριότητα από το homeoffice μπορεί να διακοπεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η απόφαση του Εργατικού Δικαστηρίου (Arbeitsgericht München) που απέρριψε την αίτηση του εργαζομένου επιβεβαιώθηκε τώρα από το Περιφερειακό Εργατικό Δικαστήριο (Landesarbeitsgericht München):

Το δικαίωμα εργασίας σε Homeoffice δεν προκύπτει από τη σύμβαση εργασίας και ούτε από το διάταγμα της Κορόνας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV)).

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο γενικός κίνδυνος λοίμωξης από το Covid-19 καθ’ οδόν προς την εργασία και ο γενικός κίνδυνος λοίμωξης στον τόπο εργασίας δεν αποκλείουν την υποχρέωση εμφάνισης στο γραφείο. Η απόφαση είναι οριστική.