Αγοράσατε αυτοκίνητο με δάνειο; Πάρτε τους τόκους ή τα χρήματα και τους τόκους πίσω!

Χρυσές Λίρες - Sovereign Elisabeth
Χρυσές Λίρες – Sovereign Elisabeth

Πολύ καλές πιθανότητες να απαλλαγείτε από δυσμενή δάνεια!
Σε μια πρωτοποριακή απόφαση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε σήμερα (09.09.2021) υπέρ των καταναλωτών και κατά των τραπεζών και άλλων δανειστών ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης.


Έτσι, εάν αποπληρώνετε ένα δάνειο αυτοκινήτου (ή ένα καταναλωτικό δάνειο) και πληρώνετε υψηλούς τόκους, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μπορείτε να ανακαλέσετε τη δανειακή σύμβαση και να συνάψετε μια πολύ πιο ευνοϊκή σύμβαση!
Εναλλακτικά, μπορεί επίσης να είναι δυνατή η επιστροφή του χρηματοδοτούμενου οχήματος και η επιστροφή των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί!

Ιστορικό: Σύμφωνα με το ΔΕΚ, σε πολλές συμβάσεις ιδιωτικών δανείων (στην πράξη, στη συντριπτική πλειονότητα!) δίνονταν ασαφείς πληροφορίες. Κατά συνέπεια, η περίοδος ανάκλησης για τις συμβάσεις αυτές δεν άρχισε ποτέ να τρέχει. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές μπορούν να ανακαλέσουν τις δανειακές συμβάσεις τους ακόμη και μετά από πολλά χρόνια!
Σήμερα (09.09.2021), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έγραψε νομική ιστορία – και έδωσε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας (BGH) – το οποίο είχε διαφορετική γνώμη εδώ – ίσως το μεγαλύτερο χαστούκι στην μέχρι τώρα ύπαρξή του. Οι καταναλωτές μπορούν να χαρούν.


Εδώ είναι η απόφαση (συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C 33/20, C 155/20 και C 187/20) του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά και στα γερμανικά .