Γαστρονομία στο Μόναχο: Τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τους υπαίθριους χώρους μπαρ, εστιατορίων και καφετεριών (για τα τέλη ειδικής χρήσης) σε πολλές περιπτώσεις παράνομα!

Με απόφαση της 25.02.2021, το Διοικητικό Δικαστήριο του Μονάχου έκρινε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τα ειδοποιητήρια πληρωμής του Δήμου Μονάχου με τα οποία εκκαθαρίζονται τα τέλη για τους υπαίθριους χώρους (τραπεζοκαθίσματα στο πεζοδρόμιο).

υπαίθριους χώρους (τραπεζοκαθίσματα στο πεζοδρόμιο)

Αναλυτικότερα: Ο κανονισμός τελών ειδικής χρήσης της 25ης Ιουνίου 2014 στην έκδοση της τροπολογίας της 13ης Ιουλίου 2015 είναι άκυρος κατά το μέρος που για την επιμέτρηση των τελών ειδικής χρήσης γίνεται διαφοροποίηση ανάλογα με τις διάφορες ομάδες οδών και ταυτόχρονα εφάπαξ διπλασιασμός των συντελεστών τελών για τους υπαίθριους χώρους σύμφωνα με την § 4 παρ. 4 πρόταση 1 SoNuGebS (Sondernutzungsgebührensatzung) σε συνδυασμό με αριθ. 18 του παραρτήματος 1 (πίνακας τελών) σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης του Μονάχου της 9ης Απριλίου 2014.

Σύμφωνα με την απόφαση, το καταστατικό των ειδικών τελών χρήσης της πόλης του Μονάχου είναι ουσιαστικά εν μέρει παράνομο.

Συνεπώς, μπορεί να υπάρχει ρεαλιστική δυνατότητα προσφυγής κατά των ειδοποιήσεων πληρωμής που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, η οποία πρέπει να εξετάζεται σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι μιλάμε μόνο για τέλη μέχρι τις 14/3/2020, καθώς δεν θα χρεώνονται τέλη από τις 15/3/2020 και μετά ως υποστήριξη λόγω της πανδημίας Corona. Αμφίβολα είναι τα ειδοποιητήρια που εκδόθηκαν βάσει των ισχυουσών καταστατικών διατάξεων περί τελών ειδικής χρήσης κατά την περίοδο από 13/07/2015 έως 14/03/2020.