Ποιο Δίκαιο εφαρμόζεται στην κληρονομική διαδοχή μου;

Είμαι Έλληνας και ζω στη Γερμανία. Εφαρμόζεται γερμανικό κληρονομικό δίκαιο στην κληρονομική διαδοχή μου; Παίζει ρόλο που διαμένω;
Εν συντομία: Πιθανόν ναι!
Λεπτομερέστερα → εδώ στις απαντήσεις και εξηγήσεις για τις πιο συνήθεις ερωτήσεις και τα πιο συχνά θέματα που προκύπτουν σε ελληνογερμανικές κληρονομικές υποθέσεις