Δικαίωμα σε νομική συνδρομή | ευεργέτημα πενίας

Μένετε στην Ελλάδα ή στη Γερμανία και πρέπει να διεκδικήσετε τα δικαιώματα σας ή και αυτά του παιδιού σας ενώπιον γερμανικού δικαστηρίου;

Χρυσές Λίρες - Sovereign Elisabeth
Χρυσές Λίρες – Sovereign Elisabeth

Ανέλαβε ήδη την πρωτοβουλία η αντίπαλη πλευρά και προσέφυγε στο δικαστήριο εναντίον σας; Εάν βρίσκεστε σε τέτοια θέση (είτε αστικού, οικογενειακού είτε και ποινικού δικαίου) και δεν διαθέτετε επαρκείς οικονομικούς πόρους για τις δαπάνες προσφυγής στο δικαστήριο ή τη νομική σας εκπροσώπηση, μπορεί να σας καλύπτει το δικαίωμα για νομική βοήθεια (ευεργέτημα πενίας)!

Μετά από σχετική αίτηση και εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό σας οι προϋποθέσεις του νόμου,  το (γερμανικό) κράτος αναλαμβάνει τα έξοδα σας, ανεξάρτητως από την υπηκοότητα και συνήθη διαμονή σας, ακόμη δηλαδή και εάν κατοικείτε μόνιμα στην Ελλάδα.

Εδω θα βρείτε το σχετικό και υποχρεωτικό έντυπο αιτήσεως στη γερμανική γλώσσα (πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά στα Γερμανικά),

και εδώ θα βρείτε μια μετάφραση του εντύπου στα Ελληνικά για να είστε σε θέση να το συμπληρώσετε ακόμη και εάν δεν έχετε επαρκείς γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.

Το δικαίωμα στη νομική βοήθεια δεν είναι ελεημοσύνη!

Είναι (και ευρωπαϊκό!) δικαίωμα κάθε ανθρώπου και είναι καταγεγραμμένο στο άρθρο 6 παρ. 3 εδ. Γ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως επίσης και στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.