Βοήθεια έκτακτης ανάγκης κορωνοϊού για μικρές επιχειρήσεις και ατομικά αυτοαπασχολούμενους στη Γερμανία

Μέχρι το ποσό των 15.000 ευρώ εφάπαξ...
Μέχρι το ποσό των 15.000 ευρώ εφάπαξ…

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μη γραφειοκρατική βοήθεια έκτακτης ανάγκης υπέρ των πολύ μικρών επιχειρήσεων όλων των οικονομικών τομέων καθώς και των αυτοαπασχολούμενων και των ελευθέρων επαγγελμάτων, οι οποίοι κατά κανόνα δεν λαμβάνουν δάνεια και δεν έχουν κανενός είδους ασφάλεια ή πρόσθετο εισόδημα.

Για τον λόγο αυτόν το γερμανικό κράτος έβαλε σε ισχύ ένα πρόγραμμα έκτακτης βοήθειας. Φυσικά για όλους τους ευρωπαίους, και φυσικά και για Έλληνες πολίτες.

Κύρια σημεία του προγράμματος έκτακτης βοήθειας:
Άμεση οικονομική ενίσχυση (φορολογητέες επιχορηγήσεις) για μικρές επιχειρήσεις από όλους του τομείς της οικονομίας καθώς και ατομικά αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.

  • Μέχρι το ποσό των 9.000 ευρώ εφάπαξ πληρωμή για 3 μήνες και επί απασχόλησης μέχρι 5 υπαλλήλων (Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης).
  • Μέχρι το ποσό των 15.000 ευρώ εφάπαξ πληρωμή για 3 μήνες επί απασχόλησης μέχρι 10 υπαλλήλων (Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης).
  • Εάν ο ιδιοκτήτης μειώσει το ενοίκιο κατά τουλάχιστον 20%, η τυχόν μη εξαντληθείσα επιχορήγηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για άλλους δύο μήνες.

Στόχος: επιχορήγηση για την εξασφάλιση της οικονομικής επιβίωσης των αιτούντων και προς γεφύρωση περιπτώσεων άμεσης έλλειψης ρευστότητας, π.χ. λόγω συνεχιζόμενων λειτουργικών εξόδων όπως ενοικίων, δανείων για επαγγελματικούς χώρους, μισθωμάτων χρηματοδοτικών μισθώσεων κλπ. (ενδεχομένως και συμπληρωματικά των λοιπών εγχωρίων προγραμμάτων)

Προϋπόθεση: οικονομικές δυσκολίες λόγω των μέτρων κατά του κορωνοϊού. Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να βρισκόταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση ήδη πριν από το Μάρτιο του 2020. Η ζημιά θα πρέπει να έχει επέλθει μετά τις 11 Μαρτίου 2020.

Αίτηση: εάν είναι δυνατόν ηλεκτρονικά. Πρέπει να βεβαιώνεται ο κίνδυνος βιωσιμότητας ή το πρόβλημα ρευστότητας που προκαλείται λόγω του κορωνοϊού (απλή υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια αρχή μέσα στην αίτηση).

Την σχετική αίτηση μπορείτε να κατεβάσετε εδώ:

Antrag Soforthilfe Corona.

Τεχνικά δεδομένα:
παροχή χρηματοδότησης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Διαχείριση από την BMWi, έγκριση (επεξεργασία αιτήσεων, πληρωμή και, αν χρειαστεί, ανάκτηση κεφαλαίων από τα ομόσπονδα κρατίδια / τους δήμους.

Νομική βάση: ομοσπονδιακή ρύθμιση για μικρές επιχορηγήσεις έτους 2020.
Σώρευση με άλλα βοηθήματα σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού, αλλά και με υπάρχουσες επιχορηγήσεις ήσσονος σημασίας είναι καταρχήν δυνατή. Σε περίπτωση υπεραντιστάθμισης θα πρέπει να επιστραφεί το επιπλέον. Κατά την εκτίμηση του φόρου για το εισόδημα ή τον εταιρικό φόρο κατά το επόμενο έτος, η επιδότηση αυτή θα ληφθεί υπόψη στα πλαίσια του κέρδους.
Έκταση προγράμματος: έως 50 δισ. ευρώ με μέγιστη χρήση 3 εκατ. προς αυτοαπασχολούμενους και μικρές επιχειρήσεις για διάστημα 3 + 2 μηνών. Τα αχρησιμοποίητα κεφάλαια του προϋπολογισμού επιστρέφονται στο προϋπολογισμό.

Οι αρμόδιες αρχές για την αίτηση στη Βαυαρία είναι:

Stadtgebiet München
Landeshauptstadt München
Referat für Arbeit und Wirtschaft
Herzog-Wilhelm-Straße 15
80331 München
Tel: 089 233-22070
E-Mail: wirtschaft-corona@muenchen.de
Internet: www.muenchen.de/arbeitundwirtschaft

Regierungsbezirk Oberbayern außer Stadtgebiet München
Regierung von Oberbayern
Maximilianstraße 39
80538 München
Telefon: 089 2176-1166
E-Mail: soforthilfe_corona@reg-ob.bayern.de
Internet: www.regierung.oberbayern.bayern.de

Regierungsbezirk Niederbayern
Regierung von Niederbayern
Regierungsplatz 540
84028 Landshut
Tel: 0871 808-2022
E-Mail: soforthilfe-corona@reg-nb.bayern.de

Internet: www.regierung.niederbayern.bayern.de
Regierungsbezirk Oberpfalz
Regierung der Oberpfalz
Emmeramsplatz 8
93047 Regensburg
E-Mail: Corona-Soforthilfe-fuer-Unternehmen@reg-opf.bayern.de
Internet: www.regierung.oberpfalz.bayern.de

Regierungsbezirk Oberfranken
Regierung von Oberfranken
Ludwigstraße 20
95444 Bayreuth
Tel. der IHK für Oberfranken: 0921 886-0
Tel. der Handwerkskammer für Oberfranken: 0921 910-143
Tel. der IHK zu Coburg: 09561 7426-776
E-Mail: sachgebiet20@reg-ofr.bayern.de
Internet: www.regierung.oberfranken.bayern.de

Regierungsbezirk Mittelfranken
Regierung von Mittelfranken
Promenade 27
91522 Ansbach
Tel: 0981 53-1320
E-Mail: soforthilfe.corona@reg-mfr.bayern.de
Internet: www.regierung.mittelfranken.bayern.de

Regierungsbezirk Unterfranken
Regierung von Unterfranken
Peterplatz 9
97070 Würzburg
Telefon: 0931 380-1273
E-Mail: soforthilfecorona@reg-ufr.bayern.de
Internet: www.regierung.unterfranken.bayern.de

Regierungsbezirk Schwaben
Regierung von Schwaben
Fronhof 10
86152 Augsburg
Telefon: 0821 327-2428
E-Mail: soforthilfe-corona@reg-schw.bayern.de
Internet: www.regierung.schwaben.bayern.de